This is a free Purot.net wiki
  • View:

1. Ihmettelen filosofiaa

1. Ihmettelen filosofiaa

Filosofia alkaa ihmetyksestä - lasten ajattelussa on opittavaa

 

Käsittelemme aihetta 2. tunnilla 6.9.06

Kuuntele opettajan esittely ja muutamia ajatuksia filosofian opiskelun alkuun. Luurit päähän tai kaiutin koneeseen ja mykistykset pois päältä. MP3-tiedosto, 6 min.

Kurssin ensimmäisellä tunnilla opiskelijat kertoivat omia ajatuksiaan siitä, mitä tällä kurssilla ehkä opiskellaan:

 

 

 

Portfoliokysymyksiä:

  1. Minkälainen kuuntelija sinä olet ja millaiseksi haluaisit tulla?
  2. Missä tilanteissa olet törmännyt aiemmin filosofiaan ja millaisen käsityksen olet saanut siitä?
  3. Haastattele alle 2-7-vuotiasta ja kysy häneltä filosofian suuria peruskysymyksiä (esim. mikä maailma on, mikä on ihminen, mikä on totta, mitä kauneus on, miksi ihminen elää). Pohdi haastateltavan vastauksia. Voitko yhtyä joidenkin filosofien esittämään ajatukseen, että kaikki lapset ovat filosofeja?
  4. Tarvitaanko filosofiaa nykyään mihinkään?
  5. Miksi on vaarallista tulkita menneisyyden ajatuksia tämän ajan lähtökohdista (anakronismi)?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username