This is a free Purot.net wiki
  • View:

4. Olevainen

4. Olevainen

Mitä on olemassa?

 

Tätä aihetta käsittelemme 5. tunnilla 18.9.06

Edellisen tunnin lopussa annettiin läksyksi miettiä kysymystä Mitä on se mitä on? Ja tukisanoiksi: sattuma ja välttämättömyys.

 

Tunnilla muodostettiin neljän hengen ryhmiä, joissa yhden roolina oli edustaa "kaikki on sattumaa", toisen "kaikki tapahtuu välttämättä" kantaa, yksi puolusti molempia "sekä-että" ja neljäs kirjasi muistiin.

 

Ryhmissä syntyi suoranaisia aforismihelmiä, kuten "kaikki välttämätön on sattumaa", "välttämätön on sattumien summa", "sattumalta keksityistä asioista syntyy välttämättömiä tarpeita", "jos heität noppaa, tulos on sattuma, mutta saadaksesi tuloksen, sinun on välttämättä heitettävä noppaa", "se, mikä nyt on välttämätöntä, on 100 vuoden kuluttua sattumaa". Keskustelimme historian näkökulmasta suhteessa siihen, mitä nyt on. Puhuimme siitä, miten aistein havaittava eroaa ajatuksin havaittavasta ja miten Platon, Aristoteles, Descartes tai Berkeley ottivat kantaa siihen, mitä on. Palautimme mieleen Matrix-elokuvan ensimmäisen osan. Kerroin klassisesta ilkeä demoni / aivoit altaassa -esimerkistä. Pohdimme, miten ainetta voi olla olemassa, kun atomitasolla enimmäkseen on kuitenkin ei-mitään. Ja toisaalta myös makrotasolla kaikki se, mitä havaitsemme, on täysin näkymätöntä (katso Men in Black II alkusekunnit!). Entä, oletko sinä sama kuin 20 vuotta sitten? Onko puulaiva, jota korjataan merimatkalla lauta laudalta sama, kun siitä on lopulta vaihdettu jokainen lauta?

 

Pohdimme myös roolitetun keskustelun vaikeutta. On hankalaa edustaa eri kantaa, kuin oikeasti. Entä, jos työn tai poliittisten päämäärien vuoksi joutuisit näin tekemään? Kun Sokrates kysyi: Mitä on kaunis? Hän sai vastaukseksi: Kaunis on kaunis nainen. Millainen määritelmä tämä oli? Mitä ongelmia vastaukseen liittyi?

 

Kotitehtäväksi tuli miettiä, miten värit ovat olemassa ja selvittää, mitä tarkoittavat substanssi ja universaali.

 

Tässä oppituntikeskusteluhelmien helmi:

 

Portfoliokysymykset:

1. Mitä mieltä on olemassaolon ihmettelyssä?

2. Miten Platonin ja Aristoteleen käsitykset olevaisen luonteesta eroavat?

3. Millä tavalla kysymykset kentaurien ja konttorien olemassaolosta eroavat toisistaan?

4. Piirrä sarjakuva Platonin luolasta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username