This is a free Purot.net wiki
  • View:

6. Tahto

6. Tahto

Viekö tahto lähi harmaan kiven?

Vai onko tahdonvapaus vain kahlitun unelmaa?

 

Tätä aihetta käsittelemme 7. tunnilla 25.9.06

Ks. Wikipedia Free will

 

Portfoliokysymyksiä:

1. Kerro omin sanoin ja esimerkein, miten deterministi ajattelee ihmisen tahdonvapaudesta.

2. Onko ihminen vain taitavasti suunniteltu kone? Mitä vastaisivat tähän kysymykseen materialisti ja idealisti?

3. Immanuel Kant hyväksyi sekä tahdon vapauden että determinismin. Selvitä, millaisia perusteluita hän esitti näkemykselleen. Mitä mieltä itse olet Kantin ajatuksista.

4. Etsi tietoa eksistentialismista. Mitä mieltä olet heidän ajatuksistaan? Ks. Existentialism Sartre

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username