This is a free Purot.net wiki
  • View:

7. Tieto

7. Tieto

 

Tietoyhteiskuntako täynnä tietoa? Mihin voi luottaa?

 

Tätä aihetta käsittelemme 8. tunnilla 27.9.06

 

Näitä pohdimme lähioppitunnilla:

 

Portfoliokysymyksiä:

1. Miten tiedon luotettavuutta koetellaan arkiajattelussa ja miten tieteen piirissä?

2. Mitä tietoyhteiskunta tarkoittaa ja mitä kritiikkiä filosofi voisi esittää tietoyhteiskunta käsitteestä?

3. Voiko tutkija olla objektiivinen? Perustele.

4. Mitä eroa on rationalismilla ja empirismillä ja kuinka Kant pyrki näitä yhdistämään?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username