This is a free Purot.net wiki
 • View:

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja

Ohjeita oppimispäiväkirjan laatimiseen

Oppimispäiväkirja kuvaa omia ajatuksiasi, tunteitasi ja motivaatiotasi kurssin opiskelun alusta loppuun. Kiinnitä huomiota itseesi oppijana. Mitä kurssi herätti sinussa? Mitä opit? Mikä jäi hämäräksi? Omaa pohdintaasi voit koota oppimispäiväkirjaan ennen työsi aloittamista, työn aikana ja työn jälkeen.

Voit liittää oppimispäiväkirjan osaksi portfoliota.

 

Alla muutamia apukysymyksiä:

 

Ennen opiskelua:

 • Mitä tiedät tästä asiasta ennakkoon?
 • Silmäile aihekokonaisuus läpi. Mitkä asiat herättävät kiinnostusta?
 • Millaisella tunnelmalla lähdet opiskelemaan aihetta?
 • Miten aiot opiskella asiaa?
 • Mitä omia kokemuksia tai havaintoja sinulla on opiskeltavasta asiasta?

 

Opiskelun aikana:

 • Oletko eri mieltä oppikirjan tai jonkin muun lähteen kanssa jostakin asiasta?
 • Mitä omia kokemuksia tai havaintoja sinulla on asiasta?
 • Mistä löydät lisätietoa aiheesta?
 • Onko asia ollut viime aikoina esillä jossakin?
 • Mitkä ovat aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet?
 • Mitä et ymmärrä?
 • Mitä kysymyksiä aihe herätti? (Kirjaa itse löytämäsi vastaukset.)
 • Mitä haluat kysyä opettajalta? (Kirjaa myös opettajan antamat vastaukset.)

 

Opiskelun jälkeen:

 • Mitä opit?
 • Mitä tunteita opiskelun aikana heräsi?
 • Yllättikö jokin asia?
 • Miten opiskelit asiaa?
 • Mitä aktivoivia menetelmiä käytit?
 • Olisiko opiskelutavoissasi parantamisen varaa?
 • Haluatko jatkaa aiheen opiskelua? Miksi?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username