This is a free Purot.net wiki
  • View:

9. Tiede ja totuus

9. Tiede ja totuus

 

Tiede edistyy ja ongelmat kasvavat - miten se näin meni?

 

Tätä aihetta käsittelemme 10. tunnilla 4.10.06

 

Portfoliotehtäviä:

1. Esittele keskeisimmät totuusteoriat ja anna jokaisesta jokin käytännön esimerkki (voi liittyä arkielämään tai tieteeseen).

2. Epäilyn merkitys.

3. Havaintokykyjen asettamat rajoitukset.

4. Voiko kentaureja olla olemassa?

5. Kreetalainen lausui: ”Kaikki kreetalaiset valehtelevat.” Puhuiko hän totta? Esittele myös muita paradokseja ja pohdi niiden merkitystä.

 

Tiedonhankinnan peruspilarit:

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username