This is a free Purot.net wiki
  • View:

Portfolio

Portfolio

Jos haluat pohdiskella asioita rauhassa, portfolio on sinulle sopiva kurssin suoritustapa. Aiempina vuosina portfolion tehneillä opiskelijoilla on ollut hienoja oivalluksia: pohdintakysymyksiä voi käsitellä muiden ihmisten kanssa: eräs opiskelija keskusteli teemoista puolisonsa kanssa ja toinen taas järjesti teemakeskusteluja työpaikan kahvitauoille. Näiden keskustelun tuotokset he sitten liittivät osaksi portfoliota. Mukaan tuli toki aiheen käsittelyä myös filosofisten lähteiden avulla. Filosofiassa keskustelulla on tärkeä rooli ja siksi tuon kaltaiset ideat ovat hieno tapa opiskella filosofian taitoa.

Portfolion pitäisi olla ulkomuodoltaan ehyt esitys ja siisti. Jonkinlainen etusivu, sisällyksen esittely, otsikointi ja lähteet sopii tuohon kaavaan, toki omia variaatioita voi aina luoda. Mittaa portfoliolle kertyy vähintään 12 tekstisivua. Portfolio EI tarkoita pelkkiä oppikirjasta etsittyjä muutaman rivin vastauksia tehtäviin, vaan oma ajattelu, pohdiskelu, erilaiset näkökulmat ja asian kaikinpuolinen prosessointi pitää tuoda jollakin tavalla esille. Oppimispäiväkirja voi olla osana portfoliota osoittamassa asioitten omakohtaista käsittelyä.

Portfolio-ohje

Kotkan aikuislukiossa teet portfolion seuraavaan tapaan:

  1. Sovit opettajan kanssa, että kurssisuorituksesi on portfolio. Asiasta pitää sopia joko puhelimitse, sähköpostilla tai koululla. Tekstiviesti ei sovellu sopimiseen.
  2. Jokaisesta kurssilla käsitellystä teemasta on 4-5 vaihtoehtoista kysymystä. Löydät ne tästä wikistä kunkin teeman kohdalta. Valitset siis yhden kysymyksen, jonka avulla tutkit kutakin aihetta. Toteuta vastaus omalla tyylilläsi, mutta niin, että siinä on sekä tiedollista, itsenäistä ajattelua että jotain omaa oppimistasi kuvaavaa. Ilmaisu saa mielellään olla luova, mutta sisällön osuus on tärkeä.
  3. Tutustu portfolion yleisohjeisiin. Tutki myös sivulla olevat linkit muihin portfolio-ohjeisiin. Portfolioon voit liittää kuvia, muistiinpanojasi tai muuta aiheeseen liittyvää. Esitysmuoto voi olla paperilla tai digitaalisena.
  4. Kysy heti apua opettajalta, jos jokin asia kummastuttaa.
  5. Käytä oppikirjan lisäksi mielellään muita lähteitä. Pyydä apua tarpeen tullen. Kurssimme käsittelee länsimaita filosofiaa, joten kirjakaupan (ja joskus kirjastonkin) filosofia-hyllystä saattaa löytyä sellaisiakin kirjoja, joita ei suositella tämän kurssin lähteiksi.
  6. Palauta opintoportfolio viimeistään viimeisenä sovittuna päivänä. Suunnittele aikataulusi.
  7. Jos koko kurssi arvioidaan portfoliotuotoksen perusteella, suoritukseen kuuluu suullinen osuus, joka sovitaan sen jälkeen, kun olet palauttanut työsi. Kurssiarvioinnin saat suullisen osuuden jälkeen. Arvioinnin painotukset näet portfolion yleisohjeista.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username