This is a free Purot.net wiki
  • View:

2. Filosofian juurilla

2. Filosofian juurilla: Luonto opetti ensimmäisiä filosofeja

Antiikin suuret ovat yhä ohittamattomia

 

Tätä aihetta käsittelemme 3. tunnilla 11.9.06

 

Platonin luola

 

Portfoliokysymyksiä:

  1. Entä jos Sokrates eläisi tänä päivänä Suomessa? Kenen kanssa hän kävisi dialogiin ja millainen siitä tulisi?
  2. Onko Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija Konsta Pylkkänen filosofi? Anna esimerkkejä ja perustele. (Voit valita myös jonkin muun kirjallisuuden henkilön.)
  3. Esittele joku varhainen filosofi ja koeta löytää hänen näkemyksistään jotain tähän aikaan sopivaa.
  4. Miksi antiikin filosofeja nimitetään suuriksi?
  5. Miksi Suomi ei ole länsimaisen filosofian kehto?
  6. Mikä on sokraattinen metodi?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username